このページの本文へ移動
ページの先頭です
以下、ナビゲーションになります
以下、本文になります

Languages: Multilingual Information About the Global MBA

ธุรกิจและการจัดการธุรกิจทั่วโลก, Doshisha Business School, มหาวิทยาลัย Doshisha

Global Business and Management Studies หรือที่เรียกว่า Doshisha Global MBA เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ระยะเวลาสองปีซึ่งดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบที่มหาวิทยาลัยโดชิฉะ (Doshisha) ในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเป็นผู้นำในโลกที่มีความเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผ่านสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติและหลักสูตรที่ทันสมัย
เป้าหมายของเราคือการเตรียมผู้นำทางธุรกิจในอนาคตที่มีความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก Doshisha Business School’s Global Business and Management Studies มอบประสบการณ์พิเศษให้กับนักเรียนและอาจารย์ในการทำงานร่วมกัน เมื่อต้องออกไปสำรวจและเจอสิ่งท้าทาย เรียนรู้ประเพณีดั้งเดิม รวมถึงแนวโน้มในโลกธุรกิจและการบริหารจัดการ

Downloadable flyer

สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติ

ผู้เรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนจากทั่วโลก รวมถึงเชื่อมต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากกว่า 60 ประเทศ
นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ คุณลักษณะที่โดดเด่นของ Doshisha Global MBA คือความหลากหลายของผู้เรียนที่จะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่เรียน MBA ของเรา นักเรียนของเรานั้นมาจากหลากหลายพื้นฐาน โดยเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับบุคคลที่มีความปรารถนาและมีแรงบันดาลใจโดยไม่คำนึงถึงเพศ,เชื้อชาติ,ศาสนาหรือสัญชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

Business School ตั้งอยู่ในอาคาร Kambaikan ที่มีความทันสมัยที่วิทยาเขต Imadegawa ของมหาวิทยาลัย Doshisha ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากพระราชวังหลวงเกียวโต เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องโครงการ ห้องนั่งเล่นและห้องสมุดเฉพาะทางของคณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดให้นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจใช้บริการตลอด 24 ชม. โดยไม่มีวันหยุด

หลักสูตรของเรา

ผู้เรียนจะได้เรียนพื้นฐานด้านการจัดการซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในฐานะผู้นำทางธุรกิจผ่านวิชาเอกของเราก่อนที่จะขยับไปสู่หลักสูตรวิชาเลือกที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในสังคมร่วมสมัย
หลักสูตรของเราช่วยปลูกฝังความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในโลกที่มีความเชื่อมโยงกัน ด้วยสาขาวิชาที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและธุรกิจสีเขียว, ด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์, และธุรกิจในเอเชีย
นักศึกษาต่างชาติของเรายังมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

โอกาสในการทำงานในญี่ปุ่น

สำหรับผู้สนใจที่จะทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือต้องการทำงานบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ Global MBA จัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการหางานในญี่ปุ่นและยังสามารถเข้าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น (ซึ่งตรงตามระดับภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคน) ได้ที่ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก Doshisha Business School เป็นที่ตั้งของหลักสูตร MBA ทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นักเรียนของ Doshisha Business School ที่มีความสามารถทางภาษาเพียงพอ สามารถลงเรียนในวิชาของทั้งสองหลักสูตรได้ นี่เป็นโอกาสอันดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเป็นผู้บริหารของบริษัทในภูมิภาคคันไซ ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษาของทั้งสองหลักสูตร

การส่งใบสมัครเบื้องต้น

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมของเราแต่ต้องการคำปรึกษาก่อนตัดสินใจ สามารถทำได้โดยการส่งใบสมัครเบื้องต้น (preliminary application) โดยใบสมัครเบื้องต้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของเรามากขึ้น รวมถึงช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งจะช่วยท่านเมื่อท่านต้องสมัครเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นใบสมัครเบื้องต้น และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในส่วนของผู้สมัครในระหว่างขั้นตอนการสมัครเบื้องต้น แบบฟอร์มใบสมัครเบื้องต้นสามารถกรอกได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของเราในช่วงระยะเวลาการรับสมัคร